Aangifte sportongeval

tennisclub Stekene sportongeval

Hopelijk blijf je er van gespaard, maar als je een kwetsuur oploopt tijdens het tennissen,is het belangrijk dat je ons snel op de hoogte brengt om in regel te zijn met de verzekeringsmaatschappij.

Het secretariaat doet de aangifte bij Ethias Verzekeringen

We hebben volgende gegevens nodig:

  • Naam slachtoffer
  • Datum en uur van het ongeval
  • Wat is er precies gebeurd
  • Naam getuigen (medespeler - tegenstrever,..)
  • Plaats van het letsel (bv linkervoet)
  • Ben je werkombekwaam?
  • bankrekeningnummer

Stuur deze gegevens zo spoedig mogelijk naar het secretariaat: heylen.roger@telenet.be