Historiek

tennisclub Stekene retro

1977:

Stichtingsvergadering. Er werden 7 bestuursleden verkozen. Luc Cortebeek wordt de eerste voorzitter van de club. Het lidgeld bedroeg 200 BEF (€5) per persoon terwijl men 300 BEF (€7.5) betaalde per gezin. Eind augustus heeft men 50 betalende leden en 120 belangstellenden, maar… nog geen terreinen

1978:

Het eerste bestuur wordt herschikt en Walter Vercruysse wordt voorzitter, Anne-Marie Bunneghem , Astere De Block en Clement De Jonckheere ( overleden 2017)zijn bestuursleden die nog steeds actief zijn bij TC Stekene. Er wordt beslist zowel te spelen in de sporthal als op het terrein in de Zandstraat en een eerste tornooi wordt georganiseerd. Lidgeld wordt vastgesteld op 2500 BEF per persoon (€60). Er wordt voor de eerste keer een wisselbekertornooi georganiseerd tussen TCS en  Het Zomerhuis dat over vier dagen loopt. Het bezitten van eigen terreinen dringt zich op. Er worden verschillende pistes onderzocht.

1979

Men beschikt nu eindelijk over twee terreinen met Chalet in de Dauwstraat. Een vzw wordt opgericht en men moet al onmiddellijk een ledenstop invoeren. Vóór het begin van het zomerseizoen telde men reeds 123 leden waarvan 18 barleden. TC Stekene sluit aan bij de KBTB (het latere VTV en huidig Tennis Vlaanderen)De officiële opening van de terreinen geschiedt op 23 juni 1979. Men organiseert  een vriendschappelijke ontmoeting met TC Wachtebeke en Het Zomerhuis. Welingelichte bronnen schreven dat men op ’t laatst drie tegen drie speelden

1980

Er wordt voor het eerst interclub gespeeld met twee mannenploegen en een damesploeg. Er wordt een Ambrastornooi georganiseerd tussen gehuwde koppels en een laddertornooi, er wordt voor het eerst in juli een thuisblijverstornooi met bbq georganiseerd, een activiteit die nu nog steeds plaatsvindt

1981

Er treedt ook de jeugd aan in de interclubcompetitie

1982

Beide terreinen krijgen verlichting

1984

Robert Mossu wordt de nieuwe voorzitter. Hij zal deze functie tot in 2002 uitoefenen

1985

Aanleg petanquevelden

1986

Er wordt voor de eerste keer een quiz georganiseerd. Oud-voorzitter Walter Vercruysse is de quizmaster

1987

De club trekt met meer dan 50 personen naar La Roche

Na jaren palaveren wordt een verhoogd terras aangelegd

1988

Een derde terrein wordt aangelegd

1990

Er wordt voor de eerste maal de kaap van 200 leden gerond (tennissers en petanque/barleden)

1994

De club bestaat (in de Dauwstraat) 15 jaar. Er wordt een grote receptie georganiseerd

1996

De verlichtingsinstallatie en het terras worden vernieuwd

1997

Er wordt op 21 juni een succesvol ‘Midzomernacht’ georganiseerd

1999

De club bestaat 20 jaar Er wordt een groot feest georganiseerd in Kemzeke

2001

Er treedt een volledig vernieuwd bestuur aan met Bruno Van der Linden als voorzitter. Het chalet wordt uitgebreid

2002

In juni wordt voor het eerst een eigen tornooi georganiseerd

2003

Het derde terrein wordt verlicht. De club bestaat 25 jaar en er wordt een prachtig feest gegeven in het domein Meersdael

2007

De verhuurster deelt mee dat ze niet langer wil investeren in de accommodatie van de club. Daar de infrastructuur eigenlijk  op bouwgrond lag en ook niet meer aan de toen geldende normen voldeed, moesten we dringend op zoek naar een nieuwe locatie. Deze werd uiteindelijk gevonden op de site van Het Zomerhuis waar in een ver verleden de terreinen van Tennisclub Zomerhuis lagen

2008.

We zitten op de nieuwe locatie. Alles is nog niet perfect afgewerkt, maar de start van het nieuwe seizoen en de interclubcompetitie kan van start gaan. Op 24 juni is ook het Chalet klaar en een feestelijke receptie sluit de werkzaamheden af

Zénon De Block wordt de nieuwe voorzitter

2009.

TC Stekene bestaat 30 jaar en viert dit feestelijk in domein Meersdael. Naast het reeds bestaande dubbeltornooi wordt nu ook een enkeltornooi georganiseerd

2010.

Er wordt een eerste jeugdtornooi georganiseerd.

2013

Voor het eerst ronden we de kaap van 250 leden (tennissers en petanquers)

2014

We krijgen de titel ‘Jeugdvriendelijke Tennisclub’

TC Stekene blijft groeien! 306 leden

35-jarig bestaan wordt gevierd in Domein Meersdael

2016

Aanleg van drie nieuwe terreinen (2 volwaardige en een kidsterrein)

Het ledenaantal groeit naar 342 leden

2017

Binnenterreinen worden uitgerust met ledverlichting, het terras wordt vergroot.

We klokken af op 369 leden

2018

We hebben nu 371 leden

2019

Er wordt een lounge op het terras gebouwd.

Viering van 40 jarig bestaan in Domein Meersdael

2020

Door het Coronavirus kan het tennisseizoen pas starten op 4 mei

De vijf buitenterreinen worden uitgerust met led - verlichting

Er worden zonnepanelen aangebracht op het Chalet

We noteerden 376 leden

2021

Er worden twee padelterreinen aangelegd.

We sloten het seizoen af met 490 leden

2022

Ilse Vereecken wordt de nieuwe voorzitter

2023

Om administratieve moeilijkheden uit de weg te gaan, wordt de padelclub een afzonderlijke entiteit